Amatorski tenis ziemny

AMATORSKA LIGA TENISOWA
„Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy”
 
 REGULAMIN

Warunkiem rozpoczęcia ligi jest zebranie grupy 8 osób.
 
1.        Termin:  kwiecień – sierpień  
2.        Miejsce: Korty Tenisowe „Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny” Górzyca ul. Ró?ana 41.
3.        Uczestnicy: Amatorzy.
 Wykluczone są osoby, które:
•        Uprawiały tenisa wyczynowo i były klasyfikowane na listach PZT
4.        Wpisowe i opłaty: 
•        Wpisowe wynosi 70 zł.
•        Koszt wynajmu kortów na rozegranie danego spotkania opłacają zawodnicy zgodnie z obowiązującymi stawkami. (Dla uczestników ligi zniżka – 10 zł / 1h).
5.        System rozgrywek:
•        I LIGA podzielna jest na 2 grupy (grupa „A” i grupa „B”)  po 8 zawodników w danej grupie
•        system rozgrywania meczy w grupach (I runda) „każdy z każdym”
•        3 najlepszych zawodników z danej grupy tworzy grupą Finałową (miejsca 1 – 6), a pozostali zawodnicy tworzą  grupę Spadkową (miejsca 7-16) i rozgrywają mecze „każdy z każdym”  o dalsze miejsca w turnieju masters z zaliczeniem spotkań między zawodnikami z I rundy.
•       dodatkowo każdy zawodnik otrzymuje 1 punkt za wygrany mecz z zawodnikiem, który zakwalifikował się do innej grupy.
•        termin rozegrania do kwiecień-sierpień       
•        Zakończenie ligi odbędzie się: ostatni tydzień sierpnia.
6.        Organizacja meczy ligowych:
•      Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry PZT.         
•      Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6: 6 rozgrywany jest tie-break).
•       Gospodarz * odpowiada za skontaktowanie i uzgodnienie z partnerem terminu meczu.
•       Gospodarz * zabezpiecza piłki tenisowe przeznaczone do gry na kortach ceglastych.
•       Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań.
•       W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić organizatora, który zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku.
•       Nie rozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym może skutkować wpisaniem walkowera.
•       W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić przyznanie za dany mecz po zero punktów.
•       Istnieje możliwość za zgodą obu zawodników rozegrania spotkania w przedterminie.
•      Wyznaczone mecze w danym przedziale czasowym mogą być w wyjątkowych przypadkach przełożone tylko za zgodą przeciwnika i prowadzącego rozgrywki.
7.        Punktacja:
•        Zwyciestwo – 3 punkty
•        Przegrana     – 1 punkt
•        Walkower    – 0 punktów
8.        O kolejności w grupach i ligach decyduje:
•        Ilość zdobytych punktów
W razie zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje:
•        Wynik bezpośredniego spotkania
•        Ilość zdobytych setów
•        Ilość zdobytych gemów
     
10.       Uwaga! Administracja Kortów Tenisowych „Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego ” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej.
11.     Regulamin, terminarz i aktualne wyniki bądź zamieszczone na stronie internetowej:  WWW.GOK.GORZYCA.PL
12.     Wszelkie informacje w biurze kortów i pod nr tel. 957591584 e-mail: gok@gorzyca.pl
13.     W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator:
 
Potwierdzeniem uczestnictwa w Amatorskiej Lidze Tenisowej jest wpłacenie wpisowego do dnia 30 kwietnia w biurze kortów, co jest równoznaczne z akceptacj? powy?szego regulaminu.

                                                           Organizator:
                                                   Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
                                                                                            telefon: 957591584 kom 724150912
     e-mail: kowalus1985@o2.pl
 
• (gospdarz) – zawodnik umieszczony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek