Treść artykułu

Muzyczny hołd Prymasowi Tysiąclecia i Świętemu Janowi Pawłowi II