Treść artykułu

UWAGA ! Lokal do wynajęcia w Górzycy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (Restauracja).

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy (Organizator) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej (Restauracja) w budynku Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ul. Różanej 41.
Podmiotami, jakie mogą brać udział w konkursie, są osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w branży gastronomii.

Oferty należy składać do dnia 31.05.2022 roku do godziny 15:00.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i dostarczona do:
• siedziby Organizatora: Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy, ul. Polna 8/1
• lub przesłana na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy, ul. Polna 8/1, 69-113 Górzyca
z dopiskiem: ,,Konkurs na wynajem lokalu w Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy, ul. Różana 41 na cele działalności gastronomicznej (Restauracja)”.

Wszelkie zapytania związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres ksr@gorzyca.pl

Załączniki