Amatorski ruch artystyczny

Dla wwspółczesnego środowiska wiejskiego swoistą forma aktywności jest udział w amatorskim ruchu artystycznym. Wizytówkami tego ruchu na terenie gminy Górzyca są: zespół śpiewaczy „Odrzanki” oraz „Górzycka Kapela Ludowa”.Powstanie obu zespołów datuje się na 8 marca 1987r. Pierwszym instruktorem zespołu być Józef Jaskulski, który również grał na akordeonie.
W tym czasie do kapeli należeli: Jan Ferszt – skrzypce, Ryszard Pieczyński – klarnet, Stefan Sibilski – instrumenty perkusyjne, Katarzyna Sibilska – solistka, Bronisąaw Wdowiak – kontrabas.
Natomiast zespół „Odrzanki” tworzyły: Karolina Wolanin, Halina Hemperek, Józefa Hojka, Katarzyna Kisielewicz, Maria Smoniowska, Zofia Kozłowska, Stanisąawa Pokorska, Elżbieta Wojtuniszak, Zofia Markowska, Aniela Fronk, Helena Wolak, Jadwiga Dobek, Krystyna Gronostaj.

O D E S Z L I   N A   Z A W S Z E:

26.08.1994r.- ŚP. Ryszard Pieczyński
06.07.2000r.- ŚP. Karolina Wolanin
13.07.2001r.- ŚP. Mieczysław Moczulski
27.02.2004r.- ŚP. Józef Jaskulski
28.11.2005r.- ŚP. Zofia Kozłowska
30.03.2005r.- ŚP. Aniela Fronk
12.09.2006r.- ŚP. Krystyna Gronostaj
Obecnie skład obu zespołów przedstawia się następująco:

GÓRZYCKA KAPELA LUDOWA

Bronisąaw Wdowiak – akordeon / kontrabas;
Stefan Sibilski – instrumenty perkusyjne;
Stanisław Burzyński – II akordeon;
Stanisąaw Urbański – trąbka;
Halina Umecka – wokal;
Katarzyna Sibilska – wokal;
Zofia Fiuk – wokal.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ODRZANKI

Katarzyna Penkala – instruktor, I sopran,
Anita Podgórska – I sopran,
Halina Umecka – II sopran,
Stanisąawa Pokorska – alt,
Katarzyna Sibilska – II sopran, alt,
Zofia Fiuk – alt,
Renata Hryniewicz – alt,

„Odrzanki” są zespołem wielopokoleniowym istniejącym od marca 1987r. Liczą 7 osób. W swoim repertuarze posiadają pieśni ludowe, a także o tematyce kresowej, patriotycznej, które wykonuje w dwu lub trzy-głosie. Zespół czynnie uczestniczy w różnego rodzaju przeglądach i spotkaniach z kulturą ludową reprezentując gminę Górzyca. Na swoim koncie ma wiele nagród. Do najważniejszych należy tytuł Laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa '2000r.

Górzycka Kapela Ludowa” istnieje od 26 lat. Przez 10 lat wchodziła w skład zespołu śpiewaczego „Odrzanki”. Do 2012r. skład osobowy kapeli przedstawiał się następująco: Bronisław Wdowiak – akordeon; Stefan Sibilski – bęben; Jan Ferszt – skrzypce; Stanisąaw Urbański – trąbka; Katarzyna Sibilska – wokal; Zofia Fiuk – wokal; Halina Umecka – wokal. W 2012r. po rezygnacji Jana Ferszta szeregi kapeli zasilił Stanisław Burzyński – II akordeon. Kapela uświetnia imprezy okolicznościowe na terenie powiatu sąubickiego. Gościnnie występowała także w Niemczech i Holandii.

Dewizą obu zespołów jest motto:
„Gdzie sąyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają, żli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”
/Goethe/

Od czerwca 2005r. zespoły amatorskiego ruchu artystycznego działajace przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy z siedzibą w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich nawiązały współpracę z Chórem z partnerskiej gminy Lebus działającym przy Radzie Programowej ds. Seniorów Urzędu Lebus. Wspólnie uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym w Górzycy i kolędowaniu w Kulturhaus w Lebus. Do innych przedsięwzięć należy zaliczyć: udział zespołu śpiewaczego Odrzanki w Tourismusverein „Am Schlosssee” w Alt Zeschdorf; udział w SOMMERFEST w Schützenhaus w Lebus; udział w Geburtstag w Schützenhaus w Lebus. Celem naszej współpracy jest animacja środowisk wiejskich, by w sferze kultury mieszkańcy terenów przygranicznych mogli być nie tylko biernymi słuchaczami obcych kulturowo i językowo utworów, lecz także ich wykonawcami. Należy podkreślić, że przynależność do zespołu jest często pierwszą okazją dla prezentacji publiczności dorobku kulturowego. Mając na uwadze powyższe wychodzimy do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w tym zakresie. Zarówno zespół śpiewaczy „Odrzanki” jak i „Górzycka Kapela Ludowa” potrafią pogodzić gusty różnych pokoleń, a koncert w ich wykonaniu uświetni regionalne święta oraz imprezy okolicznościowe.

WAŻNIEJSZE OSIąGNIĘCIA AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GÓRZYCY

* 5.04.1994r.– PrzeglądAmatorskiego Ruchu Artystycznego w Witnicy – dyplom uznania i awans do przeglądu wojewódzkiego.
* 8.03.1995r.- Dyplom uznania za czynną działalność kapeli i zespołu „Odrzanki” z okazji 8 lat istnienia.
* 3.06.1995r.- Wojewódzkie eliminacje Zespołów śpiewaczych PARA’95. Dyplom uznania dla Kapeli Ludowej.
* 31.05.1997r.- Jury V Wojewódzkiego Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresowiana’97” przyznała nagrodę Wojewody Gorzowskiego Zespołowi „Odrzanki” w wysokości 100 zł.
* Kresoviana’98 – Nagroda Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Gorzów dnia 9 maj 1998r.
* Kresowiana’99 – Nagroda Regionalnego Centrum Animacji Kultury
* III Festiwal Zespołów śpiewaczych Trzciel’ 99 – Tytuł Laureata
* VII Ogólnopolskie Spotkania Grup śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa’99 – Tytuł Laureata Festiwalu Kresowiana’2000 – Nagroda Przedsiębiorstwa Handlowego „Kaskat” w Gorzowie Wlkp. Nagroda Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.
* IV Festiwal Zespołów śpiewaczych „Szparagowe Żniwa” Trzciel 28.05.2000r.- Tytuł Laureata
* Kresowiana’2001 – Nagroda Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
* V Festiwal Zespołów śpiewaczych „Szparagowe Żniwa” Trzciel 10.06.2001r. Tytuł Laureata
* Kresowiana’2002 – Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego
* Kresowiana’2003 – Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
* VIII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej Kamień Pomorski 7-8 sierpnia 2004r. – Wyróżnienie
* Kresowiana’2005 – Nagroda Gorzowskiego Oddziału TML i KPW
* IX Festiwal Grup śpiewaczych „Szparagowe Żniwa” Trzciel’2005 – Nagroda Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
* Kresowiana’2006 – Nagroda Kancelarii Adwokackiej Stanisąawa D?umagi
* X Festiwal śpiewaczy „Szparagowe Żniwa” Trzciel 2006r.- Puchar Kierownika OKSiT w Trzcielu
* Zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa’2006

Opracowała:
Anita Podgórska – Instruktor ds. działalności kulturalnej.