Pracownia plastyczna

Dzieci odkrywają świat piękna…

Już od czasów greckich zajmowano się treścią oddziaływania sztuki na człowieka. Przez sztukę można trafić do bardzo wielu stref ludzkiej działalności ludzkich przeżyć.

Chcąc stworzyć najmłodszym mieszkańcom naszej gminy warunki do rozwijania twórczych pasji Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Panią Tatianą Uwarkin – dyplomowaną nauczycielką techniki i plastyki podjął się realizacji warsztatów plastycznych pn. „Krok po kroku w świat piękna”. Celem warsztatów jest budzenie przeżyć estetycznych i rozwijanie wyobraźni dzieci, jak również wychowanie w atmosferze sztuki i piękna, które powinno uwrażliwią na piękno w życiu i otoczeniu.

Dzieci uczestniczące w zajęciach przejawiają szczególną aktywność wyobraźni, zdolność odkrywania czegoś nowegoDzieci są kreatywne z natury i należy tylko obudzić w nich artystów i zachęcić do przeżywania radości kreatywnej, która pobudzi je do zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. – mówi Tatiana Uwarkin.Konstruowanie, formowanie przestrzenne z różnych tworzyw, podobnie jak rysowanie, malowanie czy rzeźbienie spełnia ważną rolę w wychowaniu, bo czynności te kształtują i rozwijają wyobraźnię przestrzenną,  integrują wszechstronnie zdolności ekspresyjne i sprawność manualną, przyczyniają się także do rozwijania inwencji, wrażliwości wizualnej  i myślenia, dostarczają sposobności poszerzania wiedzy o świecie, odmiennych kulturach – mówi Anita Podgórska st. instruktor ds. działalności kulturalnej w GOK.