Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji w Górzycy
ul. Polna 8/1
69-113 Górzyca

Referent ds. obsługi GCI:
Halina Kowalczyk

tel: 95 758 89 34
fax: 95  759-12-36

e-mail: gcigorzyca@poczta.onet.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00


 Gminne Centrum Informacji świadczy usługi z zakresu:

– organizowania szkoleń i kursów dla bezrobotnych, w ramach posiadanych środków, zwłaszcza w zakresie podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, itp.,

– udostępniania lokalnym przedsiębiorcom informacji o bezrobotnych poszukujących pracy i ich kwalifikacjach (za zgodą zainteresowanych),

– udostępniania informacji o programach pomocowych z Unii Europejskiej, przydatnych dla absolwentów,

– skanowania,

– obsługi poczty elektronicznej,

– wydruków dokumentów z komputera,

– kopiowania informacji z sieci Internet na nośniki (CD, pendrive),

– umieszczania ogłoszeń w serwisach internetowych,

– redagowania reklam i ich obróbki graficznej.


Udzielanie następujących informacji:

– o możliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim,

– o zawodach, szkołach i instytucjach szkolących,

– z zakresu prawa pracy,

– z zakresu prawa i obowiązków bezrobotnego,

– o integracji europejskiej,

– o adresach urzędów pracy.

Główne cele działalności Gminnego Centrum Informacji:

– udostępnianie informacji dotyczących pracy,

– udostępnianie informacji dla osób chcących założyć działalność gospodarczą,

– udostępnianie informacji dla aktualnie prowadzących działalność gospodarczą,

– pomoc ludziom młodym przy wyborze uczelni lub szkoły,

– współpraca ze szkołami na terenie Gminy,

– pomoc w korzystaniu z komputera i innych urządzeń biurowych,

– udzielanie informacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

– pomoc osobom uzdolnionym,

– promocja Gminy (promowanie lokalnych przedsiębiorców).