Współpraca zagraniczna

Specyfiką gminy Górzyca jest jej przygraniczne położenie. To szansa dla rozwoju poprzez obsługą ruchu turystycznego oraz kulturowe wpływy Euroregionu Pro Europa Viadrina (realizacja małych projektów PHARE CBC). Perspektywy rozwoju imprez i działalności o charakterze szeroko rozumianej kultury to w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury głównie rozwój tej działalności w kontekście rozwijających się związków partnerskich pogranicza polsko-niemieckiego. Od 2001r. gmina Górzyca rozwija partnerskie stosunki z miastem Lebus. Myślą przewodnią zawartego porozumienia jest kształtowanie wspólnej Europy i rozwój dobrych sąsiedzkich stosunków poprzez regularne kontakty na równych płaszczyznach – w szczególności w zakresie pracy kulturalnej, sportu, o?wiaty oraz spraw dotyczących wymiany młodzieży. Wynikiem prowadzonej współpracy było zorganizowanie wielu spotkań o tematyce rozwoju lokalnego terenów przygranicznych oraz wymiana doświadczeń między przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, a także między jednostkami organizacyjnymi podczas realizacji wspólnych projektów.

W marcu 2002 roku nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Kinderring Neuhardenberg e. V.” Nasza współpraca polega głównie na wymianie kulturalnej dzieci i młodzieży. Efektem tej współpracy jest udział dzieci w dniach 20-27. 07. 2002 roku w letnim obozie „Mückenbusch” uczennice gimnazjum w Górzycy brały również udział w „II Polsko-Niemieckim rynku kultury” w Seelow, a 26. 10.2003 roku w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich odbył się „I integracyjny Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora GOK”. Na przełomie stycznia i lutego 2007 zrealizowaliśmy polsko-niemiecki projekt pn. Podróż kulinarna.
Projekt adresowany był do społeczności lokalnej gminy Górzyca oraz regionu Märkisch-Oderland. Służył umacnianiu współpracy i związków Polskich organizacji z ich odpowiednikami w kraju sąsiadującym. 
Od czerwca 2005r. zespoły amatorskiego ruchu artystycznego działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy z siedzibą w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich nawiązały współpracę z Chórem z partnerskiej gminy Lebus działającym przy Radzie Programowej ds. Seniorów Urzędu Lebus. Wspólnie uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym w Górzycy i kolędowaniu w Kulturhaus w Lebus. Do innych przedsięwzięć należy zaliczyć: udział zespołu śpiewaczego Odrzanki w Tourismusverein „Am Schlosssee” w Alt Zeschdorf; udział w SOMMERFEST w Schützenhaus w Lebus; udział w Geburtstag  w Schützenhaus w Lebus.
Celem naszej współpracy jest animacja środowisk wiejskich, by w sferze kultury mieszkańcy terenów przygranicznych mogli być nie tylko biernymi słuchaczami obcych kulturowo i językowo utworów, lecz także ich wykonawcami. Opracowała: Anita Podgórska – instruktor d.s. działalności kulturalnej.