Treść artykułu

Dodatkowy nabór dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na bezpłatne zajęcia tenisa w Górzycy

Górzycki Klub Tenisowy Smecz ogłasza dodatkowy nabór dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na bezpłatne, grupowe zajęcia tenisa w ramach zadań publicznych dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Zajęcia prowadzone w ramach naszego stowarzyszenia na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy (69-113 Górzyca, ul Różana 41), a w razie niepogody i poza sezonem letnim na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy (ul Polna 8/1).
Zapewnione jest szkolenie (tenisowe i motoryczne) przez wykwalifikowanego trenera tenisa z licencją Polskiego Związku Tenisowego przy pomocy wysoko wykwalifikowanych tenisowych wolontariuszy na czele z wolontariuszem-koordynatorem z uprawnieniami trenera tenisa PZT i kompetencjami do nauczania zgodnie ze światowym programem szkolenia dzieci Tenis10.
Zajęcia prowadzone w wyselekcjonowanych grupach ze względu na wiek i poziom zaawansowania.
Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów gotowych do rozpoczęcia nauki tenisa, bądź jej kontynuowania w ramach naszego stowarzyszenia. Zapraszamy również naszych młodych zawodników na zajęcia przygotowujące do rywalizacji zawodniczej.
Zgłoszenia na e-mail gkt.smecz@wp.pl po zapoznaniu się z regulaminem zajęć (w załączeniu) według następującego klucza:
1. Imię i nazwisko uczestnika;
2. Data urodzenia dziecka, a w przypadku dorosłego rocznik urodzenia;
3. Miejscowość zamieszkania uczestnika;
4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego nieletniego:
5. Numer telefonu kontaktowego uczestnika, a w przypadku nieletnich rodzica/opiekuna prawnego.
Szczegółowe informacje i kontakt: Daniel Podhajecki – Wiceprezes GKT Smecz Górzyca, koordynator programów – e-mail: gkt.smecz@wp.pl i tel. 604 071 319.