Treść artykułu

„Górzyca…NOCĄ”

Nocna okolica, czyli „Tak wygląda moje miasto … NOCĄ” to projekt będący cyklem imprez promujących odkrywanie historii i ciekawostek regionalnych przeprowadzanych w każdej gminie powiatu słubickiego. Nie byłby on możliwy żeby nie współpraca i wsparcie włodarzy Cybinki – p. Marka Kołodziejczyka, Słubic – p. Mariusza Olejniczaka, Rzepina – p. Sławomira Dudzisa, Ośna Lubuskiego – p. Stanisława Kozłowskiego oraz Górzycy – p. Roberta Stolarskiego.

Każda z imprez będzie polegała na nocnym, pieszym spacerze podczas którego jego uczestnicy będą poznawać m.in. historię i zabytki danej miejscowości. W trakcie spaceru będą przeprowadzane różne quizy i zagadki dla uczestników, nagradzane specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność gadżetami, a także na bieżąco ukazywane ilustracje, zdjęcia i pocztówki przedstawiające omawiane miejsca. Na zakończenie imprezy pośród uczestników zostaną rozlosowane dodatkowe upominki, w tym np. oryginalne przedwojenne widokówki. Zachęcamy do zabrania ze sobą na spacer latarek, lampek czy pochodni.

Podczas każdej imprezy w poszczególnych gminach, poza głównym prowadzącym w rolę przewodnika wcielą się dodatkowo specjalnie zaproszeni goście – specjaliści, bardzo dobrze znający miejscowość, jej specyfikę, ciekawostki oraz przeszłość.

Harmonogram imprez:

  • 08.2023r. – piątek – CYBINKA – godz. 20.30 – zbiórka przed Urzędem Miejskim
  • 09.2023r. – piątek – SŁUBICE – godz. 20.30 – zbiórka przed Collegium Polonicum
  • 09.2023r. – sobota – OŚNO LUBUSKIE – godz. 20.30 – zbiórka przed Urzędem Miejskim
  • 09.2023r. – piątek – RZEPIN – godz. 20.00 – zbiórka przed MDK
  • 09.2023r. – sobota – GÓRZYCA – godz. 20.00 – zbiórka przed Urzędem Gminy

Osoby nieletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów. Na zakończenie każdej imprezy odbędzie się ognisko z kiełbaskami przy którym zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna ukazująca daną miejscowość na dawnych widokówkach oraz rozlosowane zostaną upominki.

Więcej informacji można uzyskać u pomysłodawcy i prowadzącego projekt, Damiana Utrackiego (608 750 175).