Treść artykułu

Górzycki Klub Tenisowy Smecz z dofinansowaniem

Górzycki Klub Tenisowy Smecz otrzymał kolejne dofinansowania na realizację zadań statutowych z zakresu rozwoju tenisa ziemnego. Tym razem GKT Smecz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego. Trzy z trzech złożonych wniosków pozytywnie przeszły oceny i otrzymały wsparcie finansowe.
Pierwsza umowa opiewa na kwotę 2.800 zł i dotyczy projektu pn. „Udział zawodników GKT Smecz w Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych”. Druga umowa na kwotę 4.800 dotyczy realizacji projektu pn. „Udział zawodników GKT Smecz Górzyca w turniejach International Tennis Federation Juniors”. Trzeci projekt na kwotę 5.000 zł to „Przygotowanie młodych tenisistów GKT Smecz Górzyca do rywalizacji w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych”.
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zawodnicy i zawodniczki Klubu będą mogli uczestniczyć w turniejach krajowych, jak i zagranicznych, a także będą się mogli do nich odpowiednio przygotować w ramach dedykowanych zajęć. Wpłynie to na ich rozwój sportowy, jak również przyczyni się do promocji województwa lubuskiego w kraju i za granicą.
Za okazane wsparcie w imieniu działaczy i zawodników GKT Smecz Górzyca serdecznie dziękujemy.