Treść artykułu

Nabór dzieci i młodzieży na bezpłatne zajęcia tenisa

Górzycki Klub Tenisowy Smecz ogłasza nabór dzieci i młodzieży (do lat 20-u) na bezpłatne, grupowe zajęcia tenisa w ramach zadania publicznego dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Zajęcia będą prowadzone w ramach naszego stowarzyszenia na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy (69-113 Górzyca, ul Różana 41), a w razie niepogody i poza sezonem letnim na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy (ul Polna 8/1) od dnia 01.06.2022 r.
Szkolenie (tenisowe i motoryczne) prowadzić będzie wykwalifikowany trener tenisa z licencją Polskiego Związku Tenisowego przy pomocy wysoko wykwalifikowanych tenisowych wolontariuszy na czele z wolontariuszem-koordynatorem z uprawnieniami trenera tenisa PZT i kompetencjami do nauczania zgodnie ze światowym programem szkolenia dzieci Tenis10.
Zajęcia będą prowadzone w wyselekcjonowanych grupach ze względu na wiek i poziom zaawansowania.
Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież gotową do rozpoczęcia nauki tenisa, bądź jej kontynuowania w ramach naszego stowarzyszenia. Zapraszamy również naszych młodych zawodników na zajęcia przygotowujące do rywalizacji zawodniczej.
Szczegółowe informacje i kontakt: Daniel Podhajecki – Wiceprezes GKT Smecz Górzyca e-mail: gkt.smecz@wp.pl i tel. 604 071 319.