Treść artykułu

W nucie jedności odnajdujemy nasze istnienie….

🎼Koncert na orkiestrę z udziałem chóru i wokalistów już 05.05. br. w Kościele Matki Łaski Bożej w Górzycy z okazji Jubileuszu 900-lecia ustanowienia biskupstwa lubuskiego.
Skomponowany specjalnie na tę uroczystość utwór „Missa Brevis Super Terminos”, będzie symbolizował bogactwo dwóch kultur oraz jedność Kościoła na styku polskich i niemieckich walorów artystycznych. Podkreśla jedność chrześcijańską ponad narodami. Zabrzmi w trzech językach polskim, niemieckim i łacińskim. Warto go usłyszeć!!!
Koncert jest jednym z dwóch wydarzeń, które będą odbywały się w ramach wspólnego projektu „BISKUPSTWO PONAD GRANICAMI” z partnerską gminą Lebus, współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula.

Zapraszamy serdecznie🙂🤗